A bilateral Swedish - German Exhibition

Trelleborg 15-17 september

INFORMATION HANDLARE

Vi vill här med skicka er en inbjudan att delta på den bilaterala utställningen TRELLEBORG 2023.
Utställningen äger rum den 15-17 september 2023 i idrottsanläggningen Söderslättshallen.

Öppettider

  • Fredagen den 15 september 11:00-18:00. Invigningsceremoni 12:00.
  • Lördagen den 16 september 10:00-17:00
  • Söndagen den 17 september 10:00-13:00

Bokning av handlarmonter
Bokning görs skriftligen via e-post till glenn.larsson@sfu.se. Fördelningen av montrar sker sedan i den ordning som bokningarna kommit in. Vi kommer att kontakta er i bokningsordning för val av monter. Bifogat inbjudan har ni en preliminär skiss över lokalerna. En monter är 4 x 3 meter och inkluderar bord och stolar. Alla montrar är hörnmontrar.

  • Enkel monter 6 000 SEK
  • Dubbel monter 10 000 SEK
Bokningen skall innehålla:
Storlek på monter som önskas.
  • Företagets organisationsnummer, för utländska företag VAT-nummer
  • Företagsnamn, adress, postadress, telefonnummer samt e-postadress
  • Kontaktperson (namn, telefonnummer, e-postadress)
Tillgänglighet till handlarutrymmen
Handlare får tillgång till handlarutrymme från fredagen den 15 september 08:00. Vi kommer även att finnas på plats för inlastning torsdagen 14 september 12:00-18:00.
Fakturering/betalning
Utställningen kommer att fakturera en bokningsavgift på 20% av monterhyran i samband med bokningsbekräftelsen. Resterande belopp faktureras cirka två månader före utställningens start.
Utebliven betalning innebär att rätten att delta på utställningen förloras.
Nu ser vi fram emot er bokning och vilja att delta på TRELLEBORG 2023.
Väl möt!
Glenn Larsson
Handlaransvarig
0709-352962

PS. Vill du annonsera i katalog/bulletin läs längre ned DS.

ANNONSERA I KATALOG/BULLETIN

Annonser Trelleborg 2023 teknisk info_ver2.pdf